Week 1802/05 - 06/05Week Coord. :S. GerassimovDAQ on Call
Monday2-May-11
No Beam08-16SL:N. du Fresne v. H.J. BisplinghoffA. Filin
No Beam16-24SL:J. BisplinghoffA.-S. NunesA. Filin
Tuesday3-May-11
No Beam00-08SL:V. PolyakovV. KonstantinovA. Filin
No Beam08-16SL:N. du Fresne v. H.J. BisplinghoffA. Filin
No Beam16-24SL:J. BisplinghoffA.-S. NunesA. Filin
Wednesday4-May-11
No Beam00-08SL:S. DonskovY. MikhailovA. Filin
No Beam08-16SL:G. MallotJ. BisplinghoffA. Filin
No Beam16-24SL:J. BisplinghoffA.-S. NunesA. Filin
Thursday5-May-11
No Beam00-08SL:V. PolyakovV. KonstantinovA. Filin
Tune Beam08-16SL:E. RoccoJ. BernhardA. Filin
Muon Beam16-24SL:D. v. HarrachN. du Fresne v. H.A. Filin
Friday6-May-11
Muon Beam00-08SL:S. DonskovY. MikhailovA. Filin
Tune Beam08-16SL:E. RoccoJ. BernhardA. Filin
Week 18-1906/05 - 13/05Week Coord. :J. BernhardDAQ on Call
Muon Beam16-24SL:D. v. HarrachA. Filin
Saturday7-May-11
Muon Beam00-08SL:A. Filin
Muon Beam08-16SL:A. Filin
Muon Beam16-24SL:D. v. HarrachA.-S. NunesA. Filin
Sunday8-May-11
Muon Beam00-08SL:A. Filin
Muon Beam08-16SL:A. Filin
Muon Beam16-24SL:D. v. HarrachA.-S. NunesA. Filin
Monday9-May-11
Muon Beam00-08SL:A. Filin
Long MD08-16SL:G. MallotN. du Fresne v. H.A. Filin
Long MD16-24SL:A. Filin
Tuesday10-May-11
Long MD00-08SL:N. du Fresne v. H.A. Filin
Long MD08-16SL:G. MallotA. Filin
Long MD16-24SL:A. Filin
Wednesday11-May-11
Long MD00-08SL:N. du Fresne v. H.A. Filin
Long MD08-16SL:G. MallotA. Filin
Long MD16-24SL:A. Filin
Thursday12-May-11
Long MD00-08SL:S. GerassimovN. du Fresne v. H.A. Filin
Muon Beam ...08-16SL:A. Filin
16-24SL:
Friday13-May-11
00-08SL:S. GerassimovA. Filin
08-16SL:A. Filin
Week 19-2013/05 - 20/05Week Coord. :DAQ on Call
16-24SL:
Saturday14-May-11
00-08SL:S. Gerassimov
08-16SL:
16-24SL:
Sunday15-May-11
00-08SL:S. Gerassimov
08-16SL:
16-24SL:
Monday16-May-11
00-08SL:
08-16SL:R. Geyer
16-24SL:S. Gerassimov
Tuesday17-May-11
00-08SL:
08-16SL:R. Geyer
16-24SL:S. Gerassimov
Wednesday18-May-11
00-08SL:
08-16SL:R. Geyer
16-24SL:S. Gerassimov
Thursday19-May-11
00-08SL:
08-16SL:R. Geyer
16-24SL:
Friday20-May-11
00-08SL:
08-16SL:R. Geyer